La casa

Encara que no sabem la data exacta de construcció de la casa, la podem situar vers l’any 1800. Probablement fou edificada per els propietaris del Mas Gifreu de La Palma perqué l’habitessin els masovers que es feien càrrec de conrear les terres de la gran plana de davant del mas.

La casa, completament aÏllada, pertany al veïnat de La Palma del poble d’Espinavessa, que és un petit nucli rural del municipi de Cabanelles. De fet, el poble més proper de El Casalot és Orfes, encara que sigui de la comarca del Pla de l ’Estany. El límit d’aquestes dues comarques, passa just davant la casa.

Fou habitada ininterrompudament fins la dècada dels 90, va estar deshabitada durant uns quants anys i vers l’any 2002 es va començar la restauració, que es va anar fent molt poc a poc i pensant molt cada detall.